ผลิตภัณฑ์

ZoNoP เป็นผลิตภัณฑ์   ซิงค์ออกไซด์นาโน (Zinc Oxide Nano)

ที่ บริษัท นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี จำกัด   ได้ผลิตขึ้นโดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ให้มีขนาดเล็กลง   อยู่ในระดับอนุภาคนาโนเมตรภายใต้อุณหภูมิสูง

 

 1. ZoNoP® Zinc Oxide Nano Particles

ผลิตภัณฑ์ซิงค์ออกไซด์ที่มีขนาดเล็กขนาดนาโนเมตรอยู่ในรูปของ Powder form ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถป้องกันแสง UV ต้านทานแบคทีเรีย (Anti-bacteria) และสามารถนำ ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มี 4 ขนาด คือ
ZoNoP 500 g. ZoNoP 1000 g.
ZoNoP 10 kg. ZoNoP 100 kg.

 

 

2. ZoNoP® CL ผลิตภัณฑ์เคลือบผ้า นาโน ZoNoP®CL

เป็นนวตกรรมของ นาโนเทคโนโลยี ที่ใช้ Nano Zinc Oxide ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ทั้งยังมีความสามารถในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalys) ในการย่อยสลายสิ่งสกปรก ทำให้ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในเสื้อผ้า เช่น กลิ่นเหงื่อ

มี 3 ขนาด คือ

ZoNoP CL 500 cc. ZoNoP CL 1000 cc. ZoNoP CL 5000 cc.

3. Zinc Oxide ซิงค์ออกไซด์