ผลการวิเคราะห์

ZnO Nano of the company has been analyzed with 5 following methods:

1. TEM

 

2. BET

 

3. XRD

 

4. XRF

XRF เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างสารว่ามีองค์ประกอบ อะไรบ้างแต่ละองค์ประกอบมีกี่เปอร์เซนต์

 

5. BULK DENSITY

   Sample name

     Bulk density

           (g/cc)                  

Zinc Oxide Nano          0.14

 

จากการทดสอบต่างๆที่นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ซิงค์ออกไซด์นาโนหรือ (ZoNoP)   ที่ทางบริษัท นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี จำกัด ผลิตขึ้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20- 40 นาโนเมตร   มีการกระจายตัวที่ดี   มีความบริสุทธิ์สูง   เป็นผงสีขาว ไม่เปลี่ยนสี   จึงมั่นใจได้ว่าสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Product   Name                  ZoNoP ( Zinc Oxide Nano Particles )
Molecular   formula ZnO
Molecular   Weight 81.39 g/mole
Appearance White powder
Crystal Phase Zincite (hexagonal)
Purity 99.5+ %
Average Particles Size 20—40 nm
Specific Surface Area 26.22 m2/g
Bulk Density 0.14 g/cc
True Density 5.6 g/cc
P.H. 7—8
Boiling Point 0C
Melting Point 1975 0C

*   สำหรับการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ จะใช้ ZnO Nano อยู่ที่ 1-5 % by wt.